.
PKP CARGO
Zobacz video

odkryj Raport Roczny 2016

Maciej Libiszewski

Maciej Libiszewski

Prezes Zarządu

List do Interesariuszy

Zobacz video

Szanowni Państwo!
Mam zaszczyt przekazać na Państwa ręce Raport Roczny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2016 rok. Jest mi szczególnie miło, ponieważ od kwietnia, czyli od czasu przejęcia przez nowy Zarząd steru Spółki, systematycznie wzrastały nasze udziały w rynku, a także wartość i konkurencyjność zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

PKP CARGO to marka dynamiczna o dużym potencjale wzrostu, czego niniejszy Raport i przedstawione w nim wyniki są niezaprzeczalnym dowodem. Jak głosi przysłowie: Poznanie innych i poznanie siebie to zwycięstwo bez ryzyka. Poznanie otoczenia i poznanie sytuacji to zwycięstwo całkowite. Jestem przekonany, że Raport, który Państwu przedkładamy jest najlepszym potwierdzeniem tego, że znamy nie tylko siebie, ale także nasze otoczenie biznesowe i sytuację rynkową.

Możemy mówić zatem, że sukces, który osiągnęliśmy jest właśnie zwycięstwem całkowitym. Publikacja, którą przekazujemy, to również najlepszy zapis rzetelnej i wytężonej pracy ponad 23 tysięcy Pracowników naszej Grupy Kapitałowej, którzy każdego dnia budują pozycję niekwestionowanego lidera wśród przewoźników towarowych w kraju oraz jednego z największych w Europie.

Czytaj więcej

W ubiegłym roku Grupa PKP CARGO przewiozła 111,5 mln ton towarów oraz wykonała pracę przewozową na poziomie 28,5 mld tkm. Jednocześnie nasz udział w rynku wg pracy przewozowej wyniósł 51,6%. Przewozy realizowało pięć podmiotów z Grupy Kapitałowej: PKP CARGO, PKP CARGO SERVICE oraz trzech przewoźników wchodzących w skład należącej do PKP CARGO Grupy AWT, działających w Czechach, Słowacji i na Węgrzech. Przychody Grupy PKP CARGO wyniosły 4 411 mln zł, a EBITDA 562 mln zł.

Niewątpliwym sukcesem ostatnich miesięcy był powrót do zarządzania obszarowego. Usunęliśmy ze struktury organizacyjnej szczebel dyrektorów zarządzających, a rozszerzyliśmy uprawnienia dyrektorów zakładów, dając im tym samym większe kompetencje w podejmowanych działaniach. Jednocześnie zwiększyliśmy ich odpowiedzialność za osiągane wyniki. W Grupie zaszły również istotne zmiany, które wpłynęły na poprawę współpracy z Klientami. Wprowadziliśmy nowy model sprzedażowy i wciąż rozbudowujemy struktury handlowe dostosowane do najwyższych standardów świadczenia kompleksowych usług przewozowych. Wszystko po to, by być bliżej Klienta i szybciej reagować na jego oczekiwania i potrzeby. W efekcie tych działań, dość szybko zaktywizowaliśmy pracę działów handlowych i pozyskaliśmy kilka ważnych kontraktów. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że mimo skrajnie trudnego otoczenia rynkowego zahamowaliśmy spadek liczby przewozów i odwróciliśmy niekorzystną dla nas tendencję. „Poddający się - nigdy nie wygrywa, a wygrywający - nigdy się nie poddaje”. My chcemy i potrafimy wygrywać. Właśnie dlatego z miesiąca na miesiąc udziały Grupy PKP CARGO w rynku systematycznie rosną i jestem przekonany, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa.

Na nasze wyniki bez wątpienia wpływały trudne uwarunkowania makroekonomiczne, a sytuacja w poszczególnych grupach towarowych była zróżnicowana. Spółka dywersyfikowała źródła przychodów, rozwijając m.in. transport intermodalny i przewozy międzynarodowe. Ten segment działalności w ostatnim czasie rośnie w siłę, a dodatkowym impulsem rozwojowym staje się Nowy Jedwabny Szlak i transport kolejowy kontenerów z Chin do Europy. Grupa PKP CARGO rozumie ten trend i świetnie go wykorzystuje, stając się niekwestionowanym liderem tego typu przewozów w kraju i coraz ważniejszym graczem w Europie. Praca przewozowa Grupy PKP CARGO poza granicami Polski wzrosła o 55% r/r, a przewozy intermodalne w ujęciu masy wzrosły o 25% r/r. W tym miejscu pragnę podkreślić, że niezwykle ważnym wydarzeniem minionego roku była dla nas wizyta prezydentów Polski i Chin na warszawskim terminalu intermodalnym Grupy PKP CARGO. W trakcie spotkania symbolicznie otwarto połączenie kolejowe na trasie Chiny - Europa pod marką China Railway Express, a my odgrywamy w tym projekcie jedną z głównych ról. Już dzisiaj obsługujemy na Nowym Jedwabnym Szlaku kilkadziesiąt par pociągów tygodniowo i mamy nadzieję, że wkrótce, dzięki podpisanym porozumieniom i zawartym z chińskimi partnerami kontraktom, ta liczba będzie się systematycznie zwiększać. Jestem przekonany, że to bardzo perspektywiczna współpraca, nie tylko dla naszej Spółki, ale dla całej polskiej gospodarki. Liczymy również, że już niebawem wzrośnie eksport polskiej żywności do Chin, a tym samym znacząco wzrosną nasze przewozy.

Systematycznie zwiększamy udział w rynku przewozów zagranicznych. W Niemczech uruchomiliśmy własną spółkę spedycyjną, co pozwoli nam lepiej wykorzystać potencjał zachodnioeuropejskich rynków. Ponadto szukamy partnerów za granicą, aby nasz tabor jeszcze efektywniej wykorzystać poza Polską i na dłuższych trasach. Prowadzimy rozmowy w sprawie rozwoju współpracy z kolejami krajów Adriatyku, Bałtyku i Morza Czarnego, a dzięki strategicznemu partnerstwu z Grupą AWT staliśmy się jednym z kluczowych przewoźników w Czechach. Rok 2016 to również czas wygranych przetargów. Podpisaliśmy między innymi długoletnią umowę z Grupą Azoty oraz kontrakt na dostawę węgla do elektrowni Enea w Kozienicach. Naszym ważnym posunięciem była też zapowiedź końca wyniszczającej przewoźników wojny cenowej. Stawki przewozowe w ostatnich kontraktach są zdecydowanie wyższe wobec poprzednich analogicznych umów. 

Do listy zrealizowanych celów ostatnich dwunastu miesięcy należy również wliczyć odnowę taboru. Tam, gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione, tabor będziemy jeszcze modernizować, bo dzięki systematycznej rewitalizacji, nasza oferta staje się bardziej atrakcyjna. Dodatkowo, odbieramy kolejne zakupione lokomotywy wielosystemowe do obsługi połączeń transgranicznych, a także prowadzimy postępowania na zakup nowych specjalistycznych wagonów.

Chciałbym również mocno zaakcentować, że dynamiczna firma odnosząca sukcesy to przede wszystkim ludzie, którzy każdego dnia poprzez swoją ciężką pracę budują wartość i przyszłość przedsiębiorstwa. Każdy sukces, którym PKP CARGO może się pochwalić, nie byłby możliwy bez ciężkiej pracy i ogromnego zaangażowania załogi. Cieszę się, że w 2016 roku, Zarząd i Pracownicy pokazali, że wspólnie chcą dbać o przyszłość firmy. Dlatego nie mam wątpliwości, że do najważniejszych tegorocznych osiągnięć należy dopisać zawarcie porozumienia ze Związkami Zawodowymi. Wróciliśmy tym samym do dialogu, który zawsze umożliwia wypracowanie kompromisu i prowadzi do spokoju społecznego. Tego oczekują Pracownicy, leży to również w interesie każdej spółki i jej akcjonariuszy.

Po zaprezentowaniu najważniejszych dla Grupy PKP CARGO wydarzeń i osiągnięć minionego roku, nie pozostaje mi nic innego, jak śmiało stwierdzić, że jesteśmy firmą o ogromnym potencjale wzrostu. Firmą, z której Akcjonariusze, Zarząd i Pracownicy mogą być dumni. Jestem przekonany, że w roku 2017 uda nam się po raz kolejny zrealizować ambitne cele, których przed nami wiele. Utrzymanie Grupy Kapitałowej na ścieżce wzrostu to tylko jeden z nich. Wierzę, że będziemy z miesiąca na miesiąc podnosić udział w rynku przewozów nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Prognozowany wzrost gospodarczy to dla nas ogromna szansa. PKP CARGO to jeden z narodowych championów, firma o niebagatelnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Jesteśmy silni jej siłą, dlatego w przyszłość możemy patrzeć z optymizmem. Im silniejsza gospodarka, tym więcej dużych projektów infrastrukturalnych, im silniejszy przemysł, tym więcej towarów, które możemy przewieźć. Jako PKP CARGO jesteśmy gotowi, by tę szansę wykorzystać. Cieszę się, że doceniają to Akcjonariusze, czego najlepszym dowodem jest stale rosnący kurs naszych akcji. Ich zaufanie i zaufanie Inwestorów w tym trudnym roku były dla nas dodatkową motywacją do dalszej ciężkiej pracy. Jestem przekonany, że za rok to zadowolenie będzie jeszcze większe. Henry Ford zwykł mawiać: „Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować - już po niej”. Dziś mogę Państwa zapewnić, że PKP CARGO to firma, która nie zamierza stać w miejscu, chce się rozwijać i ma apetyt na więcej.

Z poważaniem,

Maciej Libiszewski

Lokomotywa polskiego rozwoju

Misja

Tworzymy optymalne rozwiązania logistyczne dla biznesu dzięki synergii unikatowych kompetencji, dziedzictwa i zorientowania na rozwój. Przyczyniając się do sukcesu naszych klientów, trwale zwiększamy wartość PKP CARGO dla akcjonariuszy w sposób odpowiedzialny wobec środowiska społecznego i naturalnego.


Wartości biznesowe

Odpowiedzialność
Odpowiedzialność

Tworzymy wartość ekonomiczną dla biznesu naszych klientów, jesteśmy odpowiedzialni za efekty naszej pracy. Szanujemy partnerów, akcjonariuszy, środowisko i lokalne społeczności

Wiedza
Wiedza

Prowadzimy biznes poruszający się po ziemi, łącząc zróżnicowane gałęzie przemysłu. Jesteśmy świadomi kluczowego wkładu w rozwój gospodarki. Z naszych doświadczeń i tradycji korzystamy w pełni, gwarantując pewność realizacji nawet najbardziej skomplikowanych łańcuchów logistycznych.

Rozwój
Rozwój

Nieustannie poszukujemy nowoczesnych rozwiązań. Wykorzystując synergię naszych umiejętności i zasobów, otwieramy bramy logistyczne na Europę, zwiększając rynkowy zakres dla naszych klientów.

Elastyczność
Elastyczność

Jesteśmy wszędzie. Nasze unikalne kompetencje i zasoby pozwalają nam szybko i adekwatnie reagować na zmiany.

Energia
Energia

Energia to siła, która napędza rozwój. Dążąc do perfekcji, otwieramy się na nowe możliwości zachowując harmonię pomiędzy równowagą a dynamicznym rozwojem.

Przewiń

Model biznesowy

Klienci
Elektrownie

Elektrownie

Kopalnie węgla

Kopalnie węgla

Huty stali

Huty stali

Przemysł naftowy

Przemysł naftowy

Produkcja kruszyw

Produkcja kruszyw

Zasoby
Tabor

Tabor

Terminale

Terminale

Kapitał ludzki

Kapitał ludzki

Kluczowi dostawcy
Infrastruktura kolejowa

Infrastruktura kolejowa

Olej napędowy

Olej napędowy

Energia trakcyjna

Energia trakcyjna

Strategia 2016-2020

Strategia 2016-2020

Struktura Grupy

Struktura Grupy
Przewiń
Spółki bezpośrednio kontrolowane przez PKP CARGO S.A.
Spółki pośrednio kontrolowane przez PKP CARGO S.A.
Spółki współkontrolowane przez (i) spółki bezpośrednio kontrolowane przez PKP CARGO S.A. lub (ii) przez Grupę Kapitałową PKP CARGO
Spółki, w których PKP CARGO S.A. lub spółki bezpośrednio kontrolowane przez PKP CARGO S.A. posiadają udział mniejszościowy w zakresie mniejszym niż 50%, lecz nie mniejszym niż 20%
Spółki, w których PKP CARGO S.A. lub jej spółki bezpośrednio kontrolwane przez PKP CARGO S.A. posiadają udział mniejszościowy w zakresie mniejszynm niż 20%
Spółki zarejestrowane wyłącznie w RHB (a nie przerejestrowane do KRS), w których spółki bezpośrednio kontrolowane przez PKP CARGO S.A. posiadają udział mniejszościowy w zakresie mniejszym niż 20%
*w POL-RAIL s.r.l. z siedzibą w Rzymie udziały posiada zarówno PKP CARGO S.A. jak i jedna ze spółek bezpośrednio kontrolowanych przez PKP CARGO S.A. – PKP CARGO CONNECT sp. z o.o. tak, że obydwa podmioty z Grupy PKP CARGO posiadają łącznie 50% udziału w kapitale zakładowym POL-RAIL s.r.l.

Zarząd

Maciej Libiszewski

Maciej Libiszewski

Prezes Zarządu

Pan Maciej Andrzej Libiszewski jest z wykształcenia prawnikiem. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie Polsko-Niemieckie Studium Finansów, Zarządzania i Marketingu. Posiada doświadczenie w pracy na wysokich stanowiskach zarządczych z potwierdzoną zdolnością do prowadzenia zespołów interdyscyplinarnych i złożonych projektów. Doświadczony negocjator wielokrotnie kończący spory ze stroną społeczną zawarciem porozumienia. Autor programów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych związanych z finansowymi elementami funkcjonowania spółek prawa handlowego. Prowadził działalność gospodarczą, następnie pracował w firmach związanych z transportem. Wielokrotny członek rad nadzorczych oraz zarządów państwowych, samorządowych i prywatnych spółek kapitałowych (w tym członek rady nadzorczej i członek zarządu PKP CARGO S.A. w latach 2005-2008). W latach 2001-2015 związany zawodowo z sektorem transportu. Posługuje się językiem angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim. Zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Grzegorz Fingas

Grzegorz Fingas

Członek Zarządu ds. Handlowych

Pan Grzegorz Fingas jest menadżerem z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu strategii handlowej oraz zarządzaniu zespołem sprzedaży, związanym z Grupą PKP CARGO od 2008 r.

Od maja 2008 r. pełnił funkcję Dyrektora Biura Handlowego PKP CARGO S.A., a w okresie 2010 – 2013 był Członkiem Zarządu PKP CARGO International a.s. z siedzibą w Bratysławie. Od momentu rozpoczęcia w 1988 r. swojej kariery zawodowej Pan Grzegorz Fingas pełnił m.in. następujące funkcje: Dyrektora Biura Marketingu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. w Łodzi (lata 2005-2008) oraz kierownika wydziału w Urzędzie Statystycznym w Katowicach (lata 2002 – 2006). W 2003 r. Pan Grzegorz Fingas ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Filologicznym Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, specjalność: Marketingowe Zarządzanie Firmą oraz w roku 2012 studia MBA przy Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów. W latach 2010 – 2014 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Zakładu Przewozu i Spedycji „Spedkoks” Sp.z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Arkadiusz Olewnik

Arkadiusz Olewnik

Członek Zarządu ds. Finansowych

Pan Arkadiusz Olewnik od marca 2016 roku związany z PKP CARGO S.A., gdzie pełnił funkcję Dyrektora Biura Kontrolingu Finansowego i Relacji Inwestorskich. 

W latach 2013 – 2016 pełnił funkcję eksperta rynku infrastrukturalnego realizując m. in. audyt finansowy Kolei Śląskich Sp. z o.o. czy audyt infrastruktury kolejowej Kopalni Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie.

Pan Arkadiusz Olewnik posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach menadżerskich w przedsiębiorstwach z branży kolejowej. W latach 2005-2012 pełnił m.in. następujące funkcje: Członka Zarządu – Dyrektora finansowego w Kolejach Mazowieckich Sp. z o.o. (lata 2009-2012), Pełnomocnika Zarządu ds. Inwestycji w POC Dipservice (obecnie Polski Holding Nieruchomości S.A.) (lata 2008 – 2009) oraz Członka Zarządu – Dyrektora Prywatyzacji i Nadzoru Właścicielskiego w PKP S.A. (lata 2005 – 2008). W okresie 2005-2008 pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej Trade Trans S.A. Wcześniej, tj. w latach 1994 – 2005 Pan Olewnik pełnił funkcje menadżerskie średniego szczebla. Arkadiusz Olewnik jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Ekonomika Produkcji.

Jarosław Klasa

Jarosław Klasa

Członek Zarządu ds. Operacyjnych

Pan Jarosław Klasa jest związany z PKP CARGO S.A. od 1985 r., gdzie jako absolwent technikum kolejowego w Bydgoszczy rozpoczynał pracę od najniższych szczebli pionu operacyjnego Spółki, mając wpływ na optymalizację strategicznego obszaru jej działalności. Następnie pełnił m. in. funkcje Dyrektora Biura Teleinformatyki (lata 2010-2014 oraz 2016), Zastępcy Dyrektora Biura Teleinformatyki (lata 2009 – 2010) oraz Naczelnika Wydziału Transmisji Danych (lata 2008-2009). 

W latach 2014 – 2015 Pan Klasa był Doradcą Zarządu PKP Informatyka Sp. z o.o., a w latach 2015 – 2016 Dyrektorem Departamentu Eksploatacji Systemów w PKP Informatyka Sp. z o.o. Pan Jarosław Klasa ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. W roku 2013 zdobył tytuł MBA przy Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Zenon Kozendra

Zenon Kozendra

Członek Zarządu - Przedstawiciel Pracowników

Pan Zenon Kozendra jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach. Ukończył studia podyplomowe w zakresie organizacji zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego. Związany jest z PKP od 1985 roku. 

W latach 2005 – 2008 Zenon Kozendra był Członkiem Zarządu ds. Pracowniczych i Administracyjnych, a od 2008 Pełnomocnikiem Zarządu ds. Strategii Personalnej. Zenon Kozendra był członkiem Rady Nadzorczej PKP CARGO w latach 2001 – 2005, Członkiem Zarządu Związku Pracodawców Kolejowych w latach 2006 – 2008. Ponadto Zenon Kozendra zasiadał w radach nadzorczych takich spółek jak: - PKP CARGO SERVICE – jako Przewodniczący Rady Nadzorczej w latach 2006 – 2007, - PKP CARGO WAGON Kraków – jako Przewodniczący Rady Nadzorczej w latach 2007 – 2008, - PKP CARGO TABOR Karsznice – jako Członek Rady Nadzorczej w latach 2010 – 2014, - PKP S.A. - jako Członek Rady Nadzorczej w latach 2014 – 2016.

Sukcesy minionego roku

Najważniejsze osiągnięcia 2016

Powołanie składu Zarządu PKP CARGO

Umacnianie pozycji lidera

Umacnianie pozycji lidera

Przywrócenie partnerskiego dialogu społecznego

Przywrócenie partnerskiego dialogu społecznego

Wprowadzenie nowego modelu sprzedaży

Wprowadzenie nowego modelu sprzedaży

Rozwijanie współpracy międzynarodowej

Rozwijanie współpracy międzynarodowej

Wzrost wartości dla Akcjonariuszy

Wzrost wartości dla Akcjonariuszy

Dynamiczny rozwój przewozów intermodalnych

Dynamiczny rozwój przewozów intermodalnych

Realizacja przewozów specjalistycznych

Realizacja przewozów specjalistycznych

Przywrócenie sprawdzonego obszarowego modelu zarządzania

Przywrócenie sprawdzonego obszarowego modelu zarządzania

Utworzenie instytucji kultury

Utworzenie instytucji kultury "Parowozownia Wolsztyn"

Solidne zarządzanie PKP CARGO

Wydarzenia 2016

Marzec

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

 • Odpis dot. aktywów Grupy AWT (RB 51/2016)

  Odpis dot. aktywów Grupy AWT (RB 51/2016)

  Z uwagi na złożony 3 maja 2016 roku wniosek o niewypłacalność OKD a.s. zostały przeprowadzone testy na utratę wartości aktywów Grupy AWT na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz dokonano oceny realizowalności należności od OKD. W wyniku przeprowadzonych prac, Zarząd Spółki uchwałą z dnia 26 września 2016 roku postanowił ująć w Śródrocznym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym Grupy PKP CARGO:

  • odpisy z tytułu trwałej utraty wartości aktywów Grupy AWT w kwocie 35 mln zł,
  • odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 63 mln zł.
 • Publikacja wyników za H1 2016

  Publikacja wyników za H1 2016

  W I półroczu 2016 r. przychody operacyjne Grupy PKP CARGO wyniosły 2,12 mld zł, o 3% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ten czas był dla PKP CARGO okresem reorganizacji i przejścia z pionowego modelu zarządzania na obszarowy. Grupa rozwijała także perspektywiczne segmenty rynku, w szczególności przewozy intermodalne oraz zacieśnia współpracę z partnerami z Państwa Środka, m.in. organizując przewozy kontenerów Nowym Jedwabnym Szlakiem. 

Październik

Listopad

Wiarygodność społeczna jest dla nas istotna

Zaangażowanie społeczne
PKP CARGO

Zobacz video

2016 Filary CSR

Ogromny potencjał Grupy PKP CARGO

Ogromny potencjał Grupy

Flota na Europę
Czytaj więcej
Flota na Europę

Zaplecze techniczne i know-how czynią z nas naturalnego partnera pierwszego wyboru dla największych polskich firm i globalnych korporacji obecnych na polskim rynku. Zakupione przez Spółkę lokomotywy wielosystemowe Vectron pozwalają na bezproblemowy ruch międzynarodowy.

Przewozy kolejowe
Czytaj więcej
Przewozy kolejowe

51,6%

Udział w polskim rynku (praca przewozowa) w 2016

71,6%

Przewozów węgla kamiennego w Polsce po 9m 2016 wg pracy przewozowej Grupy PKP CARGO

Pierwszy

W Polsce kolejowy przewoźnik towarowy

Potencjał taborowy
Czytaj więcej
Potencjał taborowy

Potrafimy dostosować się do sytuacji na rynku i w krótkim czasie zwiększyć liczbę wagonów nawet o 15 procent, co pozwala nam skutecznie realizować zlecenia naszych klientów w szczycie przewozowym. Posiadany przez nas tabor pozwala uruchamiać kilkaset pociągów każdego dnia. 

Intermodal
Czytaj więcej
Intermodal

467

Tys. kontenerów przetransportowanych przez Grupę PKP CARGO w 2016 roku

5/10

Kontenerów wiezionych koleją po 9m 2016 jechało z nami

9%

Udział transportu intermodalnego w naszym biznesie wg pracy przewozowej Grupy PKP CARGO w 2016 roku

Terminale
Czytaj więcej
Terminale

17

Terminali przeładunkowych w całym kraju

2

Wyspecjalizowane centra logistyczne przy granicy z Białorusią i Ukrainą

5

Terminali kontenerowych

Wyspecjalizowane zaplecze logistyczne
Czytaj więcej
Wyspecjalizowane zaplecze logistyczne

Dysponujemy terminalami przeładunkowymi w najważniejszych punktach w Polsce - sześć z nich znajduje się w pobliżu wschodniej granicy. Nasi klienci mają do dyspozycji dwa wyspecjalizowane centra logistyczne: Małaszewicze, położone przy granicy z Białorusią oraz Medyka-Żurawica w pobliżu granicy z Ukrainą.

Spedycja
Czytaj więcej
Spedycja

10

Oddziałów i terminali przeładunkowych

8

Agencji celnych

Przewozy specjalistyczne
Czytaj więcej
Przewozy specjalistyczne

Nasze doświadczenie i tabor pozwalają nam realizować zlecenia dla międzynarodowych koncernów. Jesteśmy ekspertami w przewozach specjalistycznych, obsługujemy przesyłki o nietypowych gabarytach.

Bezpieczeństwo przewozów
Czytaj więcej
Bezpieczeństwo przewozów

Obiecujące efekty i dotychczasowe sukcesy w sferze bezpieczeństwa przewożonych towarów skłaniają do rozważenia powiększenia floty bezzałogowych statków powietrznych. Mogłoby przyczynić się to do synchronizacji dronów z nowoczesnymi systemami informatyki kryminalno-śledczej oraz wykorzystania innych nowych rozwiązań technologicznych w celu stałego monitorowania najbardziej zagrożonych szlaków kolejowych.

Bocznice
Czytaj więcej
Bocznice

ponad 60 obsługiwanych w kraju i zagranicą

Tabor
Czytaj więcej
Tabor

2

Ponad 2 tys. lokomotyw

60

Ponad 60 tys. wagonów

PKP CARGO
Czytaj więcej
PKP CARGO

Tworzymy optymalne rozwiązania logistyczne dla największych firm obecnych na polskim rynku. Napędzamy gospodarkę siłą naszego potencjału i doświadczenia.

Kreowanie wartości Grupy PKP CARGO

Kluczowe wyniki finansowe

12 Miesięcy
4 Kwartał

Udział w rynku

wg pracy przewozowej (-4,2 p.p. r/r)

51,6%

EBITDA

rentowność 12,7%

562
mln

CAPEX

533
mln

Przychody

4 411
mln

Wynik netto

-41
mln

OPEX

4 437
mln

Udział w rynku

wg pracy przewozowej (-3,6 p.p. r/r)

52,0%

EBITDA

rentowność 18,0%

216
mln

CAPEX

101
mln

Przychody

1 197
mln

Wynik netto

75
mln

OPEX

1 134
mln

Gotowi na wyzwania

Międzynarodowe działania

Międzynarodowe działania
Pol-Rail
Pol-Rail
JV z Trenitalia
Usługi logistyczne z wykorzystaniem promów
Usługi logistyczne z wykorzystaniem promów
Współpraca z przewoźnikami szwedzkimi
PKP CARGO CONNECT GmbH
PKP CARGO CONNECT GmbH
Spedytor dedykowany do współpracy międzynarodowej
Terminale
Terminale
Sieć terminali intermodalnych i konwencjonalnych
Partner Nowego Jedwabnego Szlaku
Partner Nowego Jedwabnego Szlaku
Współpraca z kontrahentami chińskimi. Małaszewicze - chińska brama do Europy
Przewoźnicy kolejowi AWT
Przewoźnicy kolejowi AWT
Realizacja przewozów w CZ, SK i HU
Wschodnie koleje
Wschodnie koleje
Współpraca operacyjna i graniczna z kolejami wschodnimi

Wzrost wartości dla Interesariuszy

KURS AKCJI

Kpi